Wijsheid op een nieuwe manier

De wijsheid van eeuwenoude, authentieke spirituele stromingen als gnostiek, hermetiek en vrijmetselarij is gelukkig niet geheel verdwenen. Maar ze houdt zich wel verscholen. Klaar om ontdekt te worden. De eeuwenoude authentieke spiritualiteit vergt verdieping, bezinning, beoefening en herhaling. Dit kan je natuurlijk nog steeds doen op de analoge, traditionele, offline manier bij een spirituele leerschool of loge. Maar de moderne tijd waarin we leven biedt ons nieuwe technologieën waarmee de eeuwenoude wijsheid gemakkelijk in ons dagelijks leven gebracht kan worden.

 

Een groot wonder

"Ik heb, meen ik, tenslotte begrepen, waarom de mens het gelukkigste wezen is en bijgevolg alle bewondering waard, en ook wat per slot de positie is, die hij in de rangorde van het heelal door het lot verkregen heeft - benijdenswaard niet slechts voor de dieren maar voor de sterren, voor de bovenwereldlijke geesten. Het klinkt ongelooflijk en verbazingwekkend. Hoe zou het niet? Want ook hierom kan men terecht denken en verkondigen dat de mens een groot wonder is, een waarlijk bewonderenswaardig wezen."

Pico della Mirandola

Onze Goeroe

Logo200pxWhiteBG

Het gaat in de spirituele leerschool nooit om de leraar. In de geschiedenis bleven veel leraren anoniem om zodoende te voorkomen dat zij op een voetstuk werden geplaatst.

Ook in onze online cursussen blijven de leraren liever anoniem. Het gaat tenslotte niet om hen, maar om jou en jouw pad naar meer bewust-zijn. Daarom vind je in onze cursussen in plaats van een 'echte' leraar, onze mascotte Goeroe die je tips en advies geeft.

Wat maakt onze cursussen uniek?

Onze cursussen kunnen je verder helpen om de volgende redenen:

  • Gericht op westerse spirituele reizigers - Je hoeft voor onze cursussen geen exotisch gewaad aan te trekken, geen andere godsdienst te volgen, of je werk of familie te verlaten. Het wordt je aangeboden in de context van je dagelijkse leven. Wat onze cursussen je bieden, is de ervaring van een tijdloze oude leer die is bijgewerkt naar onze moderne tijd en taal.
  • Deskundigheid - Veel cursussen over mystiek en spiritualiteit worden gegeven door academici, wiens ervaring een wetenschappelijke is. Dit in tegenstelling tot een werkelijke spirituele reiziger die is ingewijd in de innerlijke realiteit en deze heeft omarmd en ervaren.

Waarom anoniem en zo 'geheimzinnig'?

De mensen achter de website wensen anoniem te blijven omdat ze willen dat de inhoud op zichzelf staat.

In vroegere tijden bleven spirituele auteurs ook anoniem. Toen omdat het te gevaarlijk was door vijandige autoriteiten, nu om te voorkomen dat de tekst gekleurd wordt. Door de naam van de auteur weg te laten, krijgt het artikel een eerlijkere kans om beoordeeld te worden op de inhoud.

En de inhoud daar draait het om. Niet om wie het schrijft. Een andere reden is omdat de schrijvers bezig zijn om hun ego's te verkleinen in plaats van te vergroten. Een valkuil waar helaas veel bekende spirituele auteurs invallen.

Geen leermeester, maar wel een oprichter

De oprichter en mede-beheerder van deze website is Donato Ranzato. Sinds 1999 is hij lid van een vrijmetselaarsloge in Amsterdam.  Enkele artikelen van hem zijn gepubliceerd in het blad Thoth, waaronder:

  • Hoe krijgen we ‘millennials’ de loge in? - Onze hoop in bange dagen (Thoth 5 2017)
  • Neo-Moderns vs. Neo-Antients - Op weg naar de vrijmetselarij van de 21ste eeuw (Thoth 6 2016)
  • Vrijmetselarij in het labyrint van internet - Openheid en online-comparities (Thoth Januari/Februari 2013)
  • Innerlijke transformatie - Vrijmetselarij als brug tussen Oost en West (Thoth September/Oktober 2012)

Open voor iedereen

Deze website is behalve een plek waar je online cursussen esoterie kunt volgen ook een verzamelplaats voor allerlei gedachtekronkels over maçonnieke, spirituele, esoterische en aanverwante zaken.

De website is bedoeld als een plek waar 'spirituele zoekers' van diverse pluimage hun ei kwijt kunnen. Het plaatsen van artikelen op de website is dan ook open voor iedereen.

Doe mee

Heb je artikelen die je voor het nageslacht wil bewaren en wil delen met de buitenwereld, of misschien mooie gedichten (van eigen hand) of leuke gedachtespinsels of spitsvondigheden, dan zou het voor ons een eer en een genoegen zijn om deze op dit blog te plaatsen.

Je kunt deze mailen naar mystiekeschool@gmail.com

Het team