Mystiek

Het Verloren Woord

De legende van een Verloren Woord, van een sleutel tot de schepping door middel waarvan alle realiteit in beweging werd gezet, is duizenden jaren oud. Een deel van de legende is allegorisch, een ander deel ervan is te danken aan een primitieve opvatting over de kracht van het gesproken woord als energie waardoor menselijke wezens worden gemotiveerd. Daarom wordt een soortgelijke macht toegekend aan de Eerste Oorzaak of Godheid.

De eerste verwijzing naar een theologische of mentale oorzaak van de schepping en het verband hiervan met het gesproken woord, gaat terug tot de Memphische periode van Egypte, ongeveer 4000 jaar vóór Christus.

De hoogste Memphische god was Ptah die aan het hoofd van een reeks van lagere goden stond. In eerste instantie leerden de priesters van de mysterieschool in Memphis dat Ptah de god van de kunstenaars en handwerkslieden in Egypte was.

Eeuwen later ontwikkelden de priesters een dieper metafysisch begrip omtrent Ptah. Hij werd kunstenaar. de schepper van het universum. In hun leerstellingen zeiden de priesters toen dat Ptah de wereld door gedachten had geschapen.

Beter gezegd: de gedachten, de voorstellingen van Ptah, transformeerde hij tot een gesproken woord en door dat woord werd de gedachte geobjectiveerd, dat wil zeggen, werd realiteit.

Het volgende citaat is ontleend aan een oude inscriptie van de hand van de Ptah priesters.

“En zo gebeurde het,dat hart en tong macht verwierven over alle ledematen, lerend dat hij (Ptah) in elk hart was ( in de vorm van het hart) en in elke mond ( in de vorm van de tong) van alle goden, alle mensen, al het vee, alle reptielen ( alle) levende dingen, terwijl hij (Ptah) denkt en terwijl hij alles wat hij wenst, beheerst”. De mond van Ptah ‘die de naam van alle dingen uitsprak…”

Egyptologen vertellen ons dat de oude Egyptenaren het woord ‘hart’ gebruikten in de betekenis van denkvermogen, verstand. Bovendien staat de vermelding van de tong voor het gesproken woord, het gebiedende woord,waardoor alle gedachten worden geobjectiveerd, tot realiteit komen.

Wij mogen aannemen dat er ergens in deze oeroude mysteriën lettergrepen, klanken en mantra’s waren waarvan men meende dat zij een speciale universele kracht bezaten om stoffelijke dingen te scheppen.

Natuurlijk kennen wij de uitspraak in de Bijbel: “In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God”, Johannes 1:1. Was deze uitspraak in het Nieuwe- Testament een weerklank van de leringen van het Ptah-priesterdom van eeuwen tevoren?

Uit de Kabbala

Wij gaan nu even naar de Kabbala, de metafysische leerstellingen van de joden. De Sefer Jetsira, een van de voornaamste boeken van de Kabbala, dat betekent letterlijk ‘boek der schepping of kosmogonie’.

Het is niet bekend wanneer het origineel van dit boek werd geschreven. Hebreeuwse geleerden hebben verschillende perioden voor de oorsprong ervan vermeld. De precieze tijd is in de schaduw van de oudheid verloren geraakt. Over het algemeen houdt men het erop dat het boek rond de beginperiode van de tweede of derde eeuw van het christelijke tijdperk is ontstaan.

Het boek leert ons dat de Eerste oorzaak ‘eeuwig, alwetend en almachtig is, de oorsprong en het middelpunt van het gehele universum’. Vanuit deze Eerste Oorzaak straalde alle Zijn uit. Verder vertelt het boek ons dat gedachte, spraak en handelen een onafscheidelijke eenheid in het goddelijke wezen vormen.

De Hebreeuwse taal en haar schrifttekens stemmen in hoofdzaak overeen met dat wat zij aanduiden. Zo vormen ‘heilige gedachten, de hebreeuwse taal en de weergave daarvan in het geschreven woord, een eenheid die tot scheppende activiteit leidt’.

Eenvoudiger gesteld, de letters in deze taal – of zij nu geschreven of gesproken wordt – zijn elementen van een potentiële macht die datgene doet ontstaan wat zij vertegenwoordigen. Men meende dat het geen symbolen waren, zoals de letters in andere talen, maar integrale eenheden van kosmische of goddelijke energie.

Sefer Jetsira

Door zowel joodse als christelijke theologen werd vaak opgemerkt dat het Marcionistische gnostische stelsel evenals het stelsel van Clementinus uit de tweede eeuw, veel overeenkomsten en parallellen met de Sefer Jetsira bevat.

Laten we enkele voorbeelden uit de Sefer Jetsira aanhalen. In Hoofdstuk 1, Sectie 8, lezen wij: “De geest van de levende God, geprezen en verheerlijkt zij de naam van Hem die leeft in alle eeuwigheid. Het uitgesproken woord van de scheppende kracht, de geest en het woord zijn hetgeen wij de Heilige Geest noemen”. Verder in Hoofdstuk II, sectie 6:

“Hij schiep een werkelijkheid uit het vormloze, riep het niet-bestaande tot bestaan en beeldhouwde als het ware kolossale zuilen uit het ontastbare lucht Hij vormde in gedachten, en door te spreken schiep HIJ ieder schepsel en elk woord door het noemen van hun naam. Als voorbeeld moge de tweeëntwintig elementaire stoffen, die uit de oer-substantie van Alef voorkomen.”

Krachtige mantra’s

De hindoe mantra’s die uit combinaties van klank-intonaties bestaan, worden bijzondere krachten toegeschreven wat betreft hun invloed op menselijke emoties. Zij zouden ook de psychische centra stimuleren en zelfs bepaalde therapeutische waarde hebben.

In de meeste oude culturen was men van mening, dat de goden antropomorf waren, dat wil zeggen dat zij menselijke eigenschappen bezaten. In het scheppingsproces zouden de goden eigenschappen en vermogens gebruiken, vergelijkbaar met die van de mens. Met andere woorden, zij zouden ook denken en plannen maken.

Maar hoe konden zij hun ideeën objectiveren? Waardoor werd een idee tot realiteit? Eenvoudig gezegd, hoe werden gedachten tot dingen? Het uitgesproken gebod bezit kracht, de stem kan worden gehoord, het kan worden waargenomen. Hierdoor kunnen mensen tot handelen worden aangezet, tot het voortbrengen van stoffelijke zaken die overeenstemmen met de achter het gesproken woord gelegen idee.

Men kon dus gemakkelijk veronderstellen dat de goden bij het scheppen hetzelfde deden – dat hun stem het medium was om de idee in een ding om te zetten.

In de tradities van de verschillende culturen werd geloofd dat er een bevel, een ‘fiat’, bestond, een woord dat de trillende werkzaamheid bezat die de kosmos in oorsprong tot ontstaan had gebracht. Voorts was men van mening dat dit woord aan de mensheid bekend was, maar dat het op de een of andere wijze in de wisselvalligheden der tijden en in de ontaarding van de mensheid verloren was geraakt.

Mystiek en ook feitelijk gezien, zijn de klanken van bepaalde woorden, wanneer deze worden uitgesproken, heilzaam. De primitieve mens leerde over de waarde van deze klanken in hun uitroepen en hun kreten van pijn, genoegen, verbazing, woede enzovoorts.

In de oude mysteriescholen werden bepaalde intonaties van mantra’s gebruikt om de inwijdeling voor te bereiden, zodat hij de juiste staat van bewustzijn en ontvankelijkheid voor deze gelegenheid zou kunnen bereiken.

In onze moderne wereld denken wij misschien dat niet een geuit woord alle realiteit uit het niets schiep. Wij houden echter wel vast aan de kosmologische opvatting dat de fundamentele of oer-realiteit een trillende energie is, een spectrum of scala van energie waaruit alle dingen voortkomen.

De interpretatie van onze gewaarwordingen en onze realisatie van een dergelijke trillende energie komt niet overeen met het oerbeeld. Met andere woorden, wij ervaren de absolute realiteit niet rechtstreeks; wij ervaren uitsluitend de uitwerking die zij op ons bewustzijn heeft.

Ralph M.Lewis

 

Gerelateerde artikelen

Abonneer
Abonneren op
guest

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle opmerkingen