Artikelen

De mystieke bruiloft

De mystieke bruiloft 1

Een mystiek huwelijk wordt gevierd in religie
De Universele Ziel gaf de aarde als een bruidsschat
– Uit De Geheimen Rozentuin van de soefi-mysticus Mahmud Shabistari.

Zo boven, zo beneden!

Het mystieke huwelijk is wat anders dan ons gewone huwelijk. Beiden hebben met liefde te maken, en beiden hebben met opoffering en eenheid te maken. Het mystieke huwelijk gebeurt echter wanneer ‘zijn’ samenkomt met een ‘nog niet bestaande mogelijkheid’ om een ‘bestaande mogelijkheid’ te verwekken.

Het mystieke huwelijk draait om het liefdevol samenkomen van natuur aan de ene kant, met de actieve intelligentie en de universele ziel aan de andere kant. Dit klinkt allemaal erg ingewikkeld en hopelijk bent u nu niet al afgehaakt. In dit artikel gaan we dieper in op het mystieke concept van ‘de bruiloft’.

Misschien dat een gnosticus het lang geleden beter verwoordde toen hij schreef:

Een seksuele gemeenschap met een vrouw genaamd Natuur,
Door welke alles wat zwemt, kruipt en loopt wordt geboren

Vader, moeder, kind

Het mystieke huwelijk draait om datgene wat erdoor wordt verwekt. Zoals een oud gezegd luidt: “Een huwelijk zonder kinderen is als een tuin zonder bloemen’. Het ‘zo boven, zo beneden’ dat u hierboven las, heeft betrekking op de rol van de vader-figuur en de moeder-figuur in het mystieke huwelijk.

Het hogere (of hemelse of geestelijke) moet samenkomen met het lagere (of aardse of stoffelijke) zodat ‘God’ het universum kan creëren. Het geestelijke is de vader en de natuur is de moeder. De natuur ontvangt en de geest geeft.

In de natuur vindt de transmutatie plaats. Wanneer de geest contact maakt met de elementen – die ontvankelijk zijn voor verandering en transmutatie – worden de kinderen (mineralen, planten, dieren en mensen) in de natuur geboren. Het meest perfecte wezen dat de natuur baart is de mens.

Verborgen schat

Veel mystici verwezen in hun duiding van het mystieke huwelijk naar een wijsheid die we terugvinden in de hermetiek, de gnostiek, het christendom en de islam. Deze wijsheid is gebaseerd op een uitspraak van het goddelijke:

Ik was een verborgen schat en smachtte ernaar om gekend te worden.
Daarom schiep ik de wereld uit liefde zodat ik gekend kan worden.

De ik-persoon hierboven is de eerste ‘vader’ en de verborgen schat (die nog niet gemanifesteerd was) is de eerste ‘moeder’. Liefde is de creatieve kracht waardoor het ‘kind’ (de creatie) wordt voortgebracht. Het mystieke huwelijk draait dus om het in de materiële realiteit brengen van een mogelijkheid.

De geslachtsgemeenschap tussen het vrouwelijke en het mannelijke vindt allemaal in ‘God’ plaats. Het mannelijke en het vrouwelijke zijn immers twee zijden van dezelfde munt.

Er kan geen creatie plaatsvinden zonder liefde. Deze liefde zorgt ervoor dat het vrouwelijke en het mannelijke naar elkaar hunkeren en gezamenlijk iets willen verwekken door eenheid te bereiken.

In de mystiek is er ook geen onderscheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke qua gelijkwaardigheid. Ze zijn allebei in evengrote mate nodig om een ‘kind’ te verwekken.

Hermetische androgyn

De eenheid tussen de mannelijke en de vrouwelijke oerkrachten kan gesymboliseerd worden door de hermetische androgyn. De oude alchemisten zagen het mystieke huwelijk als een ‘chemisch huwelijk’. Het was het huwelijk ‘tussen Zwavel en Kwikzilver, tussen Zon en Maan, Koning en Koningin’.

nk_sp_androgyne2Het alchemistische huwelijk werd gesymboliseerd door een androgyn figuur die tegelijkertijd koning en koningin is en op de ‘draak van de natuur’ staat, tussen de boom van de zon en de boom van de maan in.

Deze hermetische androgyn heeft vleugels, en in zijn rechterhand houdt hij een verstrengelde slang vast en in zijn linkerhand een beker met daarin drie slangen. De mannelijke helft is gekleed in het rood, en de vrouwelijke helft in het wit.

Hoewel de twee krachten van de menselijke natuur (het zwavel en kwikzilver van de alchemie) gelijkwaardig zijn, zijn ze niet gelijk.

Volgens de alchemisten stond het mannelijke element (zwavel) boven het vrouwelijke element (kwikzilver). Al het actieve behoort toe aan het mannelijke element van de ziel. En al het passieve behoort toe aan het vrouwelijke element van onze ziel.

Zoals we hierboven al schreven, dit moet niet uitgelegd worden als dat het mannelijke (‘zo boven’) superieur is aan het vrouwelijke. Beiden dimensies bestaan binnen een enkele realiteit.

Het ‘boven’ en ‘onder’ kunnen alleen gezien worden in relatie tot elkaar, en bestaan alleen bij gratie van elkaar. Hun relatie is complementair aan elkaar. Doordat veel mystici en alchemisten mannen waren, wordt dit helaas nog wel eens over het hoofd gezien.

Bewustzijn en onderbewustzijn

De relatie tussen het mannelijke en het vrouwelijk zien we ook in de moderne psychologie als de relatie tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn. Maar de moderne psychologie en de mystiek kijken wel anders naar het ‘ik’ van een individu.

Volgens de mystiek kan wat de mens ziet als zijn ‘ik’ nooit de spil zijn in een echte ‘integratie’. Volgens de moderne psychologie is ons ‘ik’ juist de echte kern van onze persoonlijkheid, terwijl de mystiek deze ‘ik’ ziet als een barrière die voorkomt dat het bewustzijn contact maakt met de geest. Onze geest blijft door onze ‘ik’ verborgen achter ons bewustzijn.

Ons bewustzijn kan alleen de baas worden over de stormachtige zee van het onderbewustzijn indien we een creatieve kracht in onszelf wakker maken die afkomstig is van een hogere sfeer dan die van ons ego-bewustzijn.

Mystici beschrijven deze hogere sfeer als ‘puur onverdeeld licht’. Dit licht kan niet psychologisch ‘gezien’ of beredeneerd worden omdat de psychologie teveel belang hecht aan rationaliteit. Rationaliteit kan net zo min het geestelijk licht bereiken als dat een spiegel licht op de zon kan weerkaatsen. Het mystieke huwelijk kan dus niet in psychologische termen worden uitgelegd.

We zullen dus mystieke termen moeten gebruiken om het mystieke huwelijk te duiden.

Het huwelijk tussen het mannelijke en het vrouwelijke komt samen in het huwelijk tussen de geest ( zon, zwavel en koning) en de ziel (maan, kwikzilver, koningin). Volgens Hermes in de Corpus Hermeticum is de Geest het goddelijke element in de mens:

Dus de ene staat gaat samen in een andere staat. Het realiseren van de volledigheid van de ziel leidt tot het verlies van de ziel in de geest.

De huwelijksnacht

De meest verheven vorm van het mystieke huwelijk is wanneer de ene geliefde herenigd wordt met de andere Geliefde. Hieronder een dialoog uit de mystieke film Bab’Aziz waarin een gedicht van de soefi-mysticus Roemi wordt aangehaald.

“If the baby in the darkness of its mother’s womb were told: “Outside there is a world of life , with high mountains, great seas, undulating planes, beautiful gardens in blossom, a sky full of stars, and a blazing sun … And you, facing all these marvels, stay enclosed in this darkness …” The unborn child, knowing nothing about these marvels, would not believe any of these. Like us, when we are facing death. That’s why we’re afraid.
But there can’t be light in death because it‘s the end of everything.
How can death be end of something that doesn’t have a beginning? Hassan, my son, don’t be sad at my wedding night.
Your wedding night?
Yes. My marriage with eternity.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Don`t copy text!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf via onze maandelijkse nieuwsbrief gemakkelijk op de hoogte van interessante artikelen, nieuwe cursussen en leuke acties. Schrijf je nu in!
Holler Box