Welkom op het nieuwe forum

Citaat
Citaat van Karin Ariane Hukshorn op 10 juni 2020, 13:06

Mijn naam is Karin Hukshorn . Ik doe de curcus over het Hermetisme. Ik ben hierin zeer geïnteresseerd omdat Hermes  Trimesgistus ook een link heeft naar de Vrijmetselarij.

ik zit wel op Facebook, omdat het zeer moeilijk is om daarvan af te komen. Ik doe er dus niets mee

ik juich dít initiatief toe

👏👏👏

Welkom Karin!

Leuk dat je de cursus over de Weg van Hermes aan het volgen bent. Beste een pittig cursus met meer dan 60 lessen.

Ja, het is lastig om van Facebook af te komen. Daar werkt Facebook ook hard aan om je daar zo lang mogelijk te houden. Nu is FB ook een prima platform om contact te houden met dierbaren. Daar is het als sociaal netwerk natuurlijk ook voor bedoeld. Facebook en de andere sociale netwerken zijn minder goed in het faciliteren van 'goede gesprekken'. Daar is een forum, ondanks dat het misschien een verouderd iets lijkt, toch nog steeds het beste voor.

Als je de Weg van Hermes, en de mogelijke relatie met de vrijmetselarij, wil bespreken dan kan dat in het algemene forum of in het cursistenplatform. Bij deze laatste zien alleen je mede-cursisten je bericht.

Wij hebben recent een bouwstuk over deze mogelijke relatie bijgewoond in een virtuele comparitie van een loge in Zuid-Holland. Hier is een screenshot uit de presentatie bij het bouwstuk. Hij (of zij) die oren heeft die hore 🙂

Citaat

Hallo Karin Hukshorn, interessant Hermetisme, staat ook op mijn lijstje. Heb het Corpus en de Asclepius al in mijn kast staan. Nu alleen nog maar even lezen...🤓. Wat is volgens jou de relatie met Vrijmetselarij?

Mvrgr,

Ton.

Citaat

Een Hymne van omstreeks 1350 v.Chr.
Bekend als: De Grote Aton-hymne

Wonderschoon en rijk aan mystiek
In dat opzicht waren zij
de rijke Egyptenaren veel verder
in ontwikkeling en inzicht in het grote Al
dan wij nu zijn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De hymne begint met de zonsopkomst:

‘Prachtig verschijnt u aan de horizon van de hemel,
levende Aton, grondslag van het leven.
Wanneer u aan de oostelijke horizon opkomt,
dan vervult u ieder land met uw schoonheid.’
‘Het hele land gaat aan het werk,
het vee doet zich tegoed aan hun planten.
Bomen en planten gedijen,
de vogels vliegen op van hun nest.’

Het gaat verder:

‘U die het zaad tot ontwikkeling brengt in vrouwen
en het (vrucht)water tot mensen maakt.
Die de zoon in de moederschoot doet leven
en het kalmeert door zijn huilbui te laten ophouden.
Voedster in de schoot, die adem geeft
om al wat hij geschapen heeft, te laten leven.
Wanneer het uit de schoot komt om te ademen
op zijn geboortedag,
opent u zijn mond geheel en al.’

‘Hoe talrijk zijn uw werken,
het is teveel om te zien.
Enige god van wie geen ander is buiten hem.
U hebt de aarde geschapen zoals u dat wenste.’
U was alleen met de mensen,
alle vee en kleinvee, al wat op de aarde is
en op poten loopt en dat wat in het luchtruim
vliegt met hun vleugels.

Wanneer ge aan de Westelijke horizon ondergaat
Is de aarde in duisternis gehuld en lijkt zij dood te zijn
De mensen slapen in hun slaapvertrek
's-nachts komen alle leeuwen in hun holen,
alle slangen bijten
want de duisternis dient hen als woonplaats
De aarde is in stilte ondergedompeld
want de zon rust in uit haar horizon
Dan verschijnt ge weer en de aarde wordt opnieuw verlicht
Dan verjaagt ge de duisternis en deelt uw stralen
rijkelijk uit aan de twee landen
die in feestelijke stemming verkeren
De mensen ontwaken en staan op hun voeten
want gij hebt hen doen opstaan'

In het slotdeel zegt Achnaton dat hij
de Aton in zijn hart heeft gesloten
en dat niemand behalve hij de Aton kent:

‘U bent in mijn hart, er is geen ander
die u kent naast uw zoon,
‘Mooi aan gestaltes is Ra’ aan wie u uw plannen
en uw macht hebt bekendgemaakt.’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hier word ik stil van

Geüploade bestanden:
  • images.jpeg
Citaat

Ik heb ook liever een plek waar je ook wat uitgebreider kunt reageren, maar ik ken maar weinig fora die actief genoeg zijn om regelmatig op te kijken.

Hopelijk gaat het met dit forum beter lopen!

Citaat
Citaat van John.kempen op 12 juni 2020, 15:52

Een Hymne van omstreeks 1350 v.Chr.
Bekend als: De Grote Aton-hymne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hier word ik stil van

Ja, dat kunnen we voorstellen.

Wat je ziet bij de Egyptenaren is een bezieling van niet alleen de aardse realiteit, maar ook de kosmische realiteit en zelfs de geestelijke realiteit.

Zij gaven namen aan deze realiteiten zodat ze een liefdevolle relatie met deze realiteiten konden opbouwen en onderhouden.

Los van alle wijsheid die Hermes ons kan bieden, is dat een zeer belangrijk inzicht. Zie de wereld als bezield. Ontwikkel je empathie zodat je stapsgewijs steeds grotere realiteiten kan liefhebben. Tot je uiteindelijk de Noodzakelijk Bron liefhebt. Want als je het Al kan liefhebben, dan heb je Alles lief.

Dank John, voor het mooie gedicht.

Citaat
Citaat van Roy V op 12 juni 2020, 16:00

Ik heb ook liever een plek waar je ook wat uitgebreider kunt reageren, maar ik ken maar weinig fora die actief genoeg zijn om regelmatig op te kijken.

Hopelijk gaat het met dit forum beter lopen!

Een forum valt of staat bij de gebruikers. Als niemand iets heeft te delen, dan is een forum niet nodig.

Het attentie-geweld van de sociale netwerken slokt bijna alle online tijd op die mensen hebben. Hierdoor zijn veel fora stiller geworden.

Het is makkelijker om snelle hapklare brokken tot ons te nemen dan grotere brokken, ondanks dat die misschien wel voedzamer zijn.

Een forum is misschien iets uit een wat rustigere tijd, toen men minder afleiding had. Misschien is daar weer behoefte aan.

Zoals een bekende uitspraak luidt uit de vrijmetselarij: Op U/ons komt het aan.