Cursus Toegepaste Stoïcijnse Levenskunst

Cursus Toegepaste Stoïcijnse Levenskunst

Wil jij meer kalmte, rust en geluk in de chaos van het leven?

Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met allerlei gebeurtenissen. Deze kunnen je flink van je stuk brengen. Lijkt alles net een tijdje goed te gaan, dan is er altijd wel weer iets dat je – meestal prettige – leven ruw verstoort. Waarom gebeurt mij dit nu weer, verzucht je dan wel eens. Je nieuwe collega is onuitstaanbaar, je partner wordt verliefd op een ander, je wordt ziek, je baan staat op de tocht of je gaat gebukt onder de ‘toestand in de wereld’. We kennen allemaal de ups en downs van het leven en worstelen regelmatig hoe om te gaan met de moeilijke kanten ervan.

De levenskunst van het stoïcisme biedt je een pragmatische en effectieve manier om met de pieken en dalen van het leven om te gaan. Stoïcisme is een filosofische school die als centrale boodschap heeft dat we geen controle hebben over wat er met ons gebeurt. We kunnen alleen bepalen hoe we reageren.

Er is al heel veel geschreven over wat stoïcijnen geloven, en waarom. Vaak vanuit een academische en wetenschappelijke invalshoek. Veel theorie en weinig praktijk. Deze cursus is ontwikkeld om meer mensen in contact te brengen met deze eeuwenoude westerse filosofische stroming. Door met de verschillende lessen en bijbehorende oefeningen aan de slag te gaan, leer je op een heel praktische manier de stoïcijnse levenswijsheid in je eigen leven toe te passen. De theorie legt daarbij een goede basis voor wat echt belangrijk is: de daadwerkelijke toepassing van de filosofie.

Deze cursus is bedoeld om de kloof tussen denken en doen zo veel mogelijk te verkleinen. Door middel van praktische oefeningen halen we de eeuwenoude levenskunst uit de wereld van de theorie naar de moderne wereld waarin wij leven.

Wil jij de chaos die het leven soms is, beter het hoofd leren bieden? Wil je leren hoe je ervoor zorgt dat jij bepaalt hoe je omgaat met de gebeurtenissen die je overkomen? En wil je vrede hebben met het feit dat je niet op alle gebeurtenissen invloed hebt? Sta je ervoor open om een eeuwenoude levenskunst in jouw dagelijkse leven toe te laten?  Volg dan de cursus Toegepast Stoïcisme!

Inhoud van de cursus Toegepast Stoïcisme
De online cursus is opgebouwd uit modules met zowel theorie als praktische oefeningen. De oefeningen zijn verdeeld in twee soorten:

  1. Authentieke oefeningen die specifiek werden voorgesteld door de bekende stoïcijnen en
  2. Moderne oefeningen die niet specifiek werden voorgesteld, maar die een goede aanvulling vormen op de authentieke oefeningen.

Deze online cursus bestaat voornamelijk uit dingen die je dient te “doen”, zelfs wanneer je ze alleen maar in je hoofd doet. De cursus is een praktische aanvulling op de bekende stoïcijnse boeken, zoals het Encheiridion van Epictetus. Je kunt de cursus volgen zonder het lezen van deze boeken. Echter, zonder het bestuderen van de klassieke boeken van de stoïcijnen wordt deze cursus een verzameling lege handelingen, net zoals het enkel bestuderen van de theorie je ook geen stoïcijn maakt. Het is de kunst om de theorie “uit de boeken te halen” en veelvuldig in de praktijk te brengen. Wij raden dan ook aan om de hieronder vermelde titels te lezen.

Kleine hapjes
De modules kunnen in willekeurige volgorde worden gedaan. De cursus is bedoeld om in kleine hapjes te worden geconsumeerd. Neem niet (te) grote brokken. Doe een oefening wanneer je de innerlijke drang voelt. Denk na over een oefening en bedenk hoe deze nuttig voor je is en hoe je deze kan integreren in je leven. Maar denk er niet alleen over na, doe deze oefening dan ook daadwerkelijk. Door oefeningen herhaald toe te passen, leer je op een nieuwe manier met situaties omgaan. Eerst nog wat onwennig, maar gaandeweg zul je de theorie automatisch vertalen naar je praktijk en merken dat je je minder van je stuk laat brengen door gebeurtenissen.

Interactief
De cursus biedt de mogelijkheid om te reageren op alle lessen en oefeningen. Hierdoor kun je gemakkelijk tips en ervaringen uitwisselen met andere cursisten.

Cursusmateriaal
Om aan de slag te gaan met het stoïcisme kun je gebruikmaken van de Nederlandse vertalingen van de ‘Meditations’ van Marcus Aurelius en die van het Encheiridion van Epictetus. Beide vertalingen zijn gratis te downloaden op de website www.arsfloreat.nl.

Encheiridion – Epictetus
Het Encheiridion bevat citaten van de Stoïcijnse filosoof Epictetus. Deze leefde in de eerste eeuw na Christus in Rome en, nadat hij verbannen was, te Nicopolis in Griekenland. Hij stichtte daar een school in de Stoïcijnse traditie. De Stoïcijnen legden de nadruk op de wetmatigheid en de eenheid der dingen. Epictetus’ leer helpt de mens zich te ontwikkelen en te leven volgens zijn ware natuur.

Download: Encheiridion.pdf – Epictetus – Handboekje

 

marcus aurelius - overpeinzingenOverpeinzingen – Marcus Aurelius Antoninus
Marcus Aurelius Antoninus leefde van 121 tot 180 n.Chr. en was zo’n 20 jaar lang regerend keizer van het Romeinse Rijk. Hij was sterk beïnvloed door de Stoïcijnse leer. Tijdens zijn laatste veldtochten zette hij zijn gedachten ‘tot zichzelf’ op papier. Deze ‘Overpeinzingen’ bevatten belangrijke aanwijzingen hoe men een goed en gelukkig leven kan leiden.

Download: Overpeinzingen.pdf – Marcus Aurelius

 

Uitgebreide cursus
Wil je zien waar de cursus in zijn geheel uit bestaat, klik dan op ‘Uitklappen’ rechtsboven het overzicht hieronder. Dan zie je alle lessen en modules uitgeklapt. Zo nu en dan zullen we hier nog extra modules en oefeningen aan toevoegen.

Nu kopen Inclusief 21% BTW

 

Cursus Content

Hoofdstukken Status
1

Introductie Toegepast Stoïcisme

2

Authentieke versus moderne filosofie

3

Begeerte en afkeer

4

Het Stoïcijnse Kompas

5

Spirituele oefeningen

6

Toegepaste logica, fysica en ethica

7

Praktisch Encheiridion

8

Authentieke stoïcijnse oefeningen

9

Alternatieve stoïcijnse oefeningen

10

Een laatste woord