Het Corpus Hermeticum
De Weg van Hermes

Op het forum

De Mystieke School
Nieuwe manier van Vriend worden
De Mystieke School
Was Hermes een historisch figuur?
Avatar
TV-serie over de soefi-mysticus Y …
De Mystieke School
Video over Hermes en Hermetisme
De Mystieke School
Welkom op het nieuwe forum

Poimandres

De etymologische oorsprong van de naam ‘Poimandres’ is twijfelachtig. Het kan verbonden zijn met het Griekse ‘herder van mensen’. Maar het kan ook een verbastering zijn van de Egyptische naam ‘Stem of Hart van Ra’.

Poimandres is een spiritueel wezen dat in het Corpus Hermeticum als eerste wordt geïntroduceerd als ὁ τῆς αὐθεντίας νοῦς. Waarschijnlijk is het een poging om Griekse lezers de betekenis van een Egyptische naam over te brengen.

De Poimandres is een verhandeling vol gnostische ideeën, die veel overeenkomsten hebben thema’s die we ook in het Griekse stoïcisme tegenkomen. Het meest geschikte Koptische equivalent voor Nous kan vertaald worden als “de rede van soevereiniteit”.

De naam Poimandres is dus verbonden met het stoïcijnse concept van de ‘soevereine rede’, die bijvoorbeeld door Plotinus (onder andere) als logos, dianoia en ook als Nous werd geïdentificeerd. Nous wordt ook geïdentificeerde met het spirituele Licht.

Omdat in het eerste hoofdstuk van het Corpus Hermeticum Nous zelf spreekt, kan dit hoofdstuk daarom ook het ‘Gospel van Licht’ worden genoemd. Iets wat totaal uniek is in de spirituele geschiedenis.

Poimandres ontmoet Hermes Trismegistus en geeft deze les. Uiteindelijk helpt hij Hermes Trismegistus zijn gnosis te bereiken.

Omdat de leringen van Poimandres betrekking hebben op het goddelijke discours / logos, is hij niet alleen de goddelijke Nous, maar fungeert hij ook als de goddelijke Logos.

De onthullingen van Poimandres behandelen ook hermetische inzichten op een hoger niveau, zoals de geheimen van de kosmos, van de mens en het lot van zijn ziel.

Er zijn andere verwijzingen naar Poimandres in het Corpus Hermeticum. Hij wordt genoemd in boek XI, waarin Hermes wordt geïnstrueerd door een bovennatuurlijk wezen dat ‘Nous‘ wordt genoemd. Deskundigen gaan er vanuit dat het duidelijk is dat dit Poimandres is.

Over het algemeen komt de naam Poimandres twaalf keer voor in CH. I, en maar slechts twee keer in de andere verhandelingen. Hij verschijnt in CH. XIII, 15 – waar Hermes zijn hogere autoriteit betreffende het hermetisme erkent – en opnieuw in CH. XIII, 19.

 

Huiswerk Opdracht
Lees hoofstuk 1 van het Corpus Hermeticum aandachtig door en let vooral op wat Poimandres tegen Hermes zegt en hoe hij het zegt.

Noteer welke inzichten van Poimandres je vooral aanspreken en welke mogelijk wat minder.

 

Overnemen van tekst is niet toegestaan