Cursus Toegepaste Hermetische Wijsheid

Cursus Toegepaste Hermetische Wijsheid

Prijs: 44,95 Start met deze cursus

Het doel van de hermetiek is om de mens in te wijden in de verborgen werkelijkheid die zich in en achter de zichtbare werkelijkheid bevindt. Op deze manier kan de mens via kennis van zichzelf en het universum tot een intuïtieve godskennis en een persoonlijke, directe godservaring komen.

Om het goddelijke te kunnen ervaren moet je tot je ware zelf komen en dus wakker worden uit de verdovende roes waarin je kan verkeren. De hermetici waren ervan overtuigd dat dit een moeilijke weg vol hindernissen is en dat velen de weg nooit vinden of hem, al dan niet tijdelijk, weer kwijt raken.

De hermetiek heeft tot doel om je geestelijke leiding en onderricht te bieden. Het uiteindelijke doel, de ervaring van de goddelijke werkelijkheid, kan echter niet geleerd, maar enkel persoonlijk beleefd worden. Dit wordt ervaren als een bevrijding of verlichting.

Waarom een cursus hermetiek?

In deze cursus ga je in de praktijk hermetische principes oefenen om zodoende tot spirituele groei te komen.

De inhoud van de cursus is praktisch toepasbaar in je dagelijkse leven, en in je eigen tijd en tempo – en overal waar je online kunt – te volgen.

De inhoud van deze online cursus is gebaseerd op de hermetische wetten die zijn geformuleerd en uitgelegd in het boek De Kybalion. In de Kybalion worden zeven hermetische principes beschreven. Deze zeven principes bevatten een universele waarheid over de essentie van de aard, betekenis en werking van het universum als geheel.

Het zijn universele wetmatigheden en universele wetten die gericht zijn op het één-worden van ‘Alles-Wat-Is’, op harmonie. Inzicht in deze zeven principes kan evengoed dienen als sleutel om inzicht te krijgen in de achterliggende overeenkomsten tussen alle (oude) wijsheidstradities.

Hoe ziet de cursus Toegepaste Hermetiek eruit?

De cursus start met een introductie van de hermetiek. Vervolgens krijg je wekelijks toegang tot een les waarin je aan de slag gaat met oefeningen en meditaties op basis van een Hermetische wet.

Iedere week behandelen we een andere wet: De Geest, Correspondentie, Trillingen, Polariteit, Ritme, Oorzaak en Gevolg, en Geslacht. Op de zevende dag van elke week, zie je af van jouw reguliere meditatie-schema. In plaats daarvan zal  je rechtstreeks het hermetische principe ervaren en beïnvloeden.

Geen makkelijke opgave, maar oefening baart kunst.

Nadat je in ongeveer twee maanden de hele cursus hebt doorlopen, heb je automatisch toegang tot alle lessen gekregen en kun je naar hartenlust herhalen om je de hermetische wijsheid eigen te maken.

Waarom deze cursus?

  • Gebaseerd op authentieke traditie
  • Praktisch, niet alleen theorie
  • Niet academisch
  • Geschikt voor beginners en gevorderden
  • Altijd bereikbaar, ook onderweg
  • Geschikt voor smartphone en tablet
  • Makkelijk en veilig betalen met iDEAL
  • Niet tevreden, geld terug
Start met deze cursus
Don`t copy text!