Cursus Toegepaste Hermetische Wijsheid

Cursus Toegepaste Hermetische Wijsheid

Het doel van de hermetiek is om de mens in te wijden in de verborgen werkelijkheid die zich in en achter de zichtbare werkelijkheid bevindt. Op deze manier kan de mens via kennis van zichzelf en het universum tot een intuïtieve godskennis en een persoonlijke, directe godservaring komen.

Om het goddelijke te kunnen ervaren moet je tot je ware zelf komen en dus wakker worden uit de verdovende roes waarin je kan verkeren. De hermetici waren ervan overtuigd dat dit een moeilijke weg vol hindernissen is en dat velen de weg nooit vinden of hem, al dan niet tijdelijk, weer kwijt raken.

De hermetica hebben tot doel om je geestelijke leiding en onderricht te bieden. Het uiteindelijke doel, de ervaring van de goddelijke werkelijkheid, kan echter niet geleerd, maar enkel persoonlijk beleefd worden. Dit wordt ervaren als een bevrijding of verlichting.

Waarom een cursus hermetiek?

Deze online cursus is bedoeld om mensen te verheffen tot een hogere staat van moraliteit en geestelijke volwassenheid in zowel de stoffelijke als de geestelijke sfeer door middel van dagelijkse hermetische oefeningen.

In deze cursus ga je in de praktijk hermetische principes oefenen om zodoende tot spirituele groei te komen.

De inhoud van de cursus is praktisch toepasbaar in je dagelijkse leven, en in je eigen tijd en tempo – en overal waar je online kunt – te volgen.

Dit is een pittige spirituele cursus die *niet* voor iedereen is bedoeld. Dus wanneer je deze oefeningen doet, vraag je dan af of deze oefeningen en perspectieven goed voelen op jouw spirituele pad.

Inhoud cursus op basis van het boek Kybalion

De inhoud van deze online cursus is gebaseerd op de hermetische wetten die zijn geformuleerd en uitgelegd in het boek De Kybalion. In de Kybalion worden zeven hermetische principes beschreven. Deze zeven principes bevatten een universele waarheid over de essentie van de aard, betekenis en werking van het universum als geheel.

Het zijn universele wetmatigheden en universele wetten die gericht zijn op het één-worden van ‘Alles-Wat-Is’, op harmonie. Inzicht in deze zeven principes kan evengoed dienen als sleutel om inzicht te krijgen in de achterliggende overeenkomsten tussen alle (oude) wijsheidstradities.

Hoe ziet de cursus Toegepaste Hermetiek eruit?

De cursus start met een introductie op Hermetiek. Vervolgens krijg je wekelijks toegang tot een les waarin je aan de slag gaat met oefeningen en meditaties op basis van een Hermetische wet.

Iedere week behandelen we een andere wet: De Geest, Correspondentie, Trillingen, Polariteit, Ritme, Oorzaak en Gevolg, en Geslacht. Op de zevende dag van elke week, zie je af van jouw reguliere meditatie-schema. In plaats daarvan zal  je rechtstreeks het hermetische principe ervaren en beïnvloeden.

Geen makkelijke opgave, maar oefening baart kunst. Daarom krijg je in eerste instantie toegang tot een les per week; dit geeft je de tijd om elke les te herlezen en oefenen volgens het cursusprogramma.

Nadat je in ongeveer twee maanden de hele cursus hebt doorlopen, heb je automatisch toegang tot alle lessen gekregen en kun je naar hartelust herhalen om je de hermetische wijsheid eigen te maken.

Intensief

De cursus Hermetiek bestaat uit een zevental intensieve meditatie- en visualisatie-oefeningen. Via deze oefeningen ga je aan de slag om ingewikkelde hermetische principes en inzichten te internaliseren.

Wij raden deze cursus daarom aan voor mensen die al veel mediatie-ervaring hebben en enigszins bekend zijn met de Hermetica.

Over de leraar

Hermes Trismegistus is een mythische figuur, wiens naam “Hermes de driemaal (of driewerf) grootste” betekent (grootste filosoof, priester en koning).

Hij wordt gezien als een oeroude profeet die geheime kennis openbaarde aan de mens, en is de centrale figuur in het hermetisme.

Aan hem werden in de oudheid allerlei hermetica toegeschreven. Praktische teksten over alchemie, magie en astrologie, maar ook mystieke teksten die moesten leiden tot het verkrijgen van gnosis, zoals het Corpus Hermeticum en de Asclepius.

Men nam toen aan dat hij een tijdgenoot was van Mozes en een belangrijke bron van kennis vormde voor profeten en filosofen zoals Zoroaster, Orpheus en Plato.

Waarom deze cursus?

  • Gebaseerd op authentieke traditie
  • Praktisch, niet alleen theorie
  • Niet academisch
  • Geschikt voor beginners en gevorderden
  • Altijd bereikbaar, ook onderweg
  • Geschikt voor smartphone en tablet
  • Makkelijk en veilig betalen met iDEAL
  • Niet tevreden, geld terug
€44,95 – Nu kopen