Cursus Toegepaste Gnostische Wijsheid

Cursus Toegepaste Gnostische Wijsheid

De kennis die in deze online cursus wordt overgebracht, is de geheime leer die in de oude mysteriescholen werd onderwezen. Door deze cursus te volgen en de lessen, oefeningen en inzichten te repeteren, kun je een completer mens worden; iemand die lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel beter in evenwicht is.

In de komende weken helpt deze cursus je verder op jouw reis naar zelfrealisatie. Aan het einde van elke week krijg je oefeningen om thuis te doen zodat je de theorie gelijk in de praktijk kunt brengen.

Epicentrum
Gnostiek is bedoeld om het epicentrum te zijn van je leven; een plek van waaruit andere dingen naar voren komen. In het leven zijn er veel dingen om te doen. We zijn multidimensionale wezens met allerlei belangen, verplichtingen en manieren van zelfexpressie.

Verbeteren van bewust zijn
Elk moment is hier maar kort en is vervolgens weer verdwenen. Binnenin elk moment is er een mogelijkheid. Wat ga je doen? Wil je hoger komen en het hoogste deel van je zelf de ruimte geven? Wanneer richt jouw ziel zich van eigenbelang naar het hoger belang?

Authentieke spiritualiteit leert je om een bril op te zetten waarmee je de innerlijke essentie van de dingen ziet. Je laat je daardoor niet meer meeslepen met de waan van alledag.

Ambassadeur
Volgens de oude gnostische tradities zijn wij allemaal in deze materiële werkelijkheid ‘ambassadeurs van een koning’. Om onze functie van ambassadeur goed te kunnen vervullen dienen we niet te vergeten wie we zijn. In het proces van het herinneren wie en wat je bent, krijg je een aantal vergeten spirituele capaciteiten terug. Wij zijn unieke wezens. En als zodanig heb jij zowel een individuele als een collectieve functie.

Advies
Als student van deze online cursus is het verstandig dat je jezelf afstemt op de lesstof. Wij raden je dan ook aan om actief alle oefeningen te doen, om zodoende een gebalanceerde levenshouding te bereiken. Je hoeft niks van te voren af te wijzen, noch alles slaafs te accepteren.

Het lesmateriaal gaat je op een speciale wijze aangeleverd worden. Omdat de kennis niet altijd rationeel is, dient de lesmethode voorbij een teveel aan emotionele of intellectuele capaciteit te komen. De energie en de focus van het onderricht dienen goed zijn. Er wordt rekening gehouden met de  cyclische aard – en de beschikbaarheid – van de noodzakelijke energie. Zodat jij het als ontvanger zo goed en efficiënt mogelijk kan absorberen. De kracht van deze cursus komt tot zijn recht wanneer je de lessen regelmatig herhaalt.

 

Nu kopen Inclusief 21% BTW

 

Cursus Content

Hoofdstukken Status
1

Week 1: Spirituele wezens

2

Week 2: Grote honger

3

Week 3: Universele waarheid

4

Week 4: Balans + Bezinning

5

Week 5: Vrije wil

6

Week 6: Bewust-zijn + Dankbaarheid

7

Week 7: Leren hoe te Leren

8

Week 8: Dagelijks en Hoger Bewustzijn

9

Week 9: Dienstbaarheid

10

Week 10: Uit het nest vliegen

11

7 Eigenschappen

12

Samenvatting

13

Cursus voltooid!