Sint Maarten en het principe van de Naastenhulp

De vrijmetselarij kent drie plichten: De plicht naar jezelf, de plicht naar je medemens en de plicht naar de wereld. De belangrijke principes in de vrijmetselarij hebben betrekking op bovenstaande drie plichten en zijn: (Broeder)Liefde, Naastenhulp en  de Waarheid. Op deze drie principes ligt in de vrijmetselarij de grootste nadruk. Met “principes” wordt bedoeld lessen die duidelijk waar zijn, universeel aanvaard zijn, en die vrijmetselaren altijd voor vanzelfsprekend nemen. Voorbeelden van dergelijke principes […]

Waarom we naar de loge gaan: De bouwmeester en de opzieners

Op een dag kwam de bouwmeester op de werkplaats van Koning Salomo’s tempel ter ore dat er verschillende groepjes werklieden waren die elkaar elke dag precies om twaalf uur ‘s middags opzochten. De bouwmeester wilde graag weten wat zijn personeel bezighield en daarom riep hij één van zijn opzieners bij hem.

De kleine loge

Een vrijmetselaarsloge ergens in Nederland was door de jaren heen zo geslonken dat nog slechts vijf meesters waren overgebleven. Ze kwamen een avond in de week samen in het logebouw, waar één van de meesters een bouwstuk hield, ze een hapje en een drankje nuttigden en weer op huis aan gingen. De meesters werden elk jaar ouder en ze vreesden dat de lichten van hun loge zouden worden gedoofd indien er […]

Toekomst van de vrijmetselarij

De penibele situatie waar de vrijmetselarij zich (wereldwijd) in bevindt, hebben de broeders geheel aan zichzelf te danken. Dalende ledenaantallen en opzeggingen wegens onvrede zijn een symptoom van een dieper liggend probleem. Dat het probleem diep zit, zien we mede doordat de vrijmetselarij wereldwijd in zwaar weer verkeert. De afgelopen jaren is het aantal vrijmetselaren wereldwijd teruggelopen van zes miljoen broeders naar iets meer dan twee miljoen. En de daling […]

Op zoek naar een loge

De Achtbare Meester van een loge was bezig in de Werkplaats toen een jonge onbekende Gezel aan hem werd voorgesteld. Na de broederlijke begroeting vroeg de Achtbare Meester wat de reden was voor zijn bezoek.

De afwezige broeder

Een broeder van een bepaalde loge, die eerder regelmatig bijeenkomsten bijwoonde, ging al een tijdje niet meer naar de logeavonden. Na een paar maanden besloot de Achtbare Meester van de loge om bij de afwezige broeder langs te gaan. Het was een koude avond en de Meester vond zijn broeder alleen thuis, zittend bij een haardvuur.

Traditionele Observantie

Ons platform De Mystieke School’ ondersteunt de Traditionele Observantie-richting in de hedendaagse vrijmetselarij. Traditionele Observantie loges leggen de nadruk op de traditionele inwijdingselementen besloten in de maçonnieke ritualen. Deze nadruk vinden we onder andere terug in een plechtige aanpak van de rituaaluitvoering, gebruik van de Kamer van Overpeinzing, het vormen van de Broederketen na afloop van elke bijeenkomst, een lange(re) tijd tussen de verschillende graden en de verplichting van elke […]

Aannemingsprocedure

De bestaande aannemingsprocedure is, mijns inziens, goed genoeg. Het bewijs daarvoor wordt geleverd door de mede-Zoekers naar Licht die ik zowel off- als online heb ontmoet. Natuurlijk kom ik wel eens een Zoeker tegen waar ik niet direct een affiniteit mee heb, of die compleet andere inzichten over het leven of de Koninklijke Kunst er op nahoudt. Maar dat is helemaal niet erg, en zeker geen bewijs dat de aannemingsprocedure […]

Spirituele ridders

De wereld heeft weer ridders nodig. En dan niet fanatieke soldaten die te vuur en te zwaard ‘heidenen’ bestrijden, maar ridders die opkomen voor hogere menselijke idealen. We hebben spirituele ridders nodig.

“We maken goed eten beter”

Er is een restaurantketen met vestigingen over de hele wereld. Haar slogan is behoorlijk catchy en het management van de keten gebruikt deze slogan om het personeel te motiveren en om nieuwe klanten te werven. De slogan is “We maken goed eten beter”. Er zit geen marketingstrategie achter de slogan, of achter het succes van de keten om miljoenen mensen naar zijn restaurants te krijgen. Iedereen houdt van lekker eten, […]