De Tempel der Mensheid

Een zoeker naar Licht werd door een wijze koning ondervraagd over welk inzicht in zijn zoektocht naar kennis voor hem het meeste doordrongen was van betekenis. De zoeker antwoordde aldus: “In mijn omzwervingen in het Vreemde Land zag ik het volgende. Een tempel gebouwd als een toren, reikend tot grote hoogte, omringd aan de basis door een cirkelvormige zuilengalerij. Gedreven door het verlangen naar wijsheid klopte ik driemaal aan de poort […]

Manifesto 2018: Aan de vrijmetselaren van de Lage Landen

Niets dan liefde voor de arbeid van de loge dringt mij om mij tot u te wenden, met een vurige begeerte om, eer het voor altijd te laat is, nog een poging te doen de schone koninklijke kunst uit de kerkers van de geschiedenis te verlossen. De loge is een westers cultuurverschijnsel. De loge is geen verlengstuk van een kerk, of die nu luthers, protestants of anderszins is. Vrijmetselarij is […]

Is de vrijmetselarij esoterisch en spiritueel?

Is de vrijmetselarij, om een ‘new age’ term te gebruiken, een esoterische, spirituele traditie? Vrijmetselarij heeft in haar meer dan 300 jaar al vele benamingen gehad: onder andere een broederschap, een revolutionaire organisatie, een sekte, een liefdadigheidsorganisatie en een religie. Hoe de buitenwereld of vrijmetselaars de vrijmetselarij ook beschrijven, haar missie is vanaf het begin hetzelfde geweest. Namelijk een betere wereld creëren. Te beginnen met de verbetering van de mensheid […]

Hoe krijgen we ‘millennials’ de loge in?

Niet alleen in Nederland maar in bijna alle maçonnieke jurisdicties wereldwijd zien we een verlangen om de doelgroep ‘mannen en vrouwen onder de 40’ te bereiken. Veel loges, maar ook de commissie Marketing & pr van het Grootoosten der Nederlanden, vragen zich bijna wanhopig af wat deze ‘millennials’ willen, hoe je met hen kan communiceren en hoe je ze kan bereiken. Om deze doelgroep te interesseren om tot de vrijmetselarij […]

300 jaar Vrijmetselarij: Echt waar? En wat nu?

De vrijmetselarij is een authentieke westerse inwijdingstraditie. Misschien wel de laatste in haar soort. Haar filosofie is een prachtige symbiose van het neoplatonisme, in de vorm van de bouwsymboliek, en de gnostiek, in de vorm van de lichtsymboliek. Zij is zo oud als de mensheid. Een mooie beschrijving van haar is dat ze een bijzonder systeem van moraliteit is, verhuld in allegorie en geïllustreerd door symbolen en rituelen. Kernbegrippen in […]

It’s not a bug, it’s a feature

De titel van dit artikel is een veelgebruikt excuus die gemaakt wordt door software-ontwikkelaars wanneer zij proberen de gebruiker ervan te overtuigen dat een fout in het programma eigenlijk iets is wat zo hoort te gebeuren. Dat het geen fout (bug) is maar juist een kenmerk of functionaliteit. De problemen die inherent zijn aan de eeuwenoude broederschap der vrijmetselaren zijn geen ‘bugs’, maar juist ongeschreven kenmerken. De ritualen van de […]

Op weg naar de vrijmetselarij van de 21ste eeuw

De nieuwe grootmeester van de Nederlandse vrijmetselarij heeft aan alle vrijmetselaren gevraagd om met het hoofdbestuur mee te denken en te praten over een toekomstagenda. Hij heeft het gesprek beperkt tot een vijftal beleidsvelden, te weten: vergroten naamsbekendheid, verbeteren imago, ledenaanwas, ledenbehoud en vorming. Het feit dat deze vijf onderwerpen besproken dienen te worden, lijkt te wijzen op een mogelijk probleem, misschien wel een crisis, in de Nederlandse vrijmetselarij. Het zou mooi […]

Sint Maarten en het principe van de Naastenhulp

De vrijmetselarij kent drie plichten: De plicht naar jezelf, de plicht naar je medemens en de plicht naar de wereld. De belangrijke principes in de vrijmetselarij hebben betrekking op bovenstaande drie plichten en zijn: (Broeder)Liefde, Naastenhulp en  de Waarheid. Op deze drie principes ligt in de vrijmetselarij de grootste nadruk. Met “principes” wordt bedoeld lessen die duidelijk waar zijn, universeel aanvaard zijn, en die vrijmetselaren altijd voor vanzelfsprekend nemen. Voorbeelden van dergelijke principes […]

De Zandloper en de Zeis – vergeten maçonnieke symbolen

De Zandloper en de Zeis zijn twee maçonnieke symbolen die zijn verdwenen uit de Europese vrijmetselarij. Ze worden nog wel gebruikt in de ritualen van de Amerikaanse vrijmetselarij. Volgens maçonnieke historici werden de twee symbolen eind 18e eeuw toegevoegd aan de ritualen. Ondanks dat ze zijn verdwenen, hebben ze nog wel een krachtige betekenis die nog steeds zeer actueel is. De Zandloper staat symbool voor het menselijk leven. Zie hoe snel […]

Vrijmetselarij en het internet – Deel II

Wanneer je googled op ‘freemasonry’ dan krijg je meer dan 13,5 miljoen hits. Veel daarvan is negatief van toon. Dat wordt duidelijk bij het googlen op ‘freemasonry’ samen met ‘conspiracy’. Dan vindt Google meer dan 3,8 miljoen hits. Door de laagdrempeligheid van het internet is het heel gemakkelijk om zelf informatie toe te voegen. Er is geen organisatie die toetst of deze informatie waar is. Door de onbekendheid van (oudere) […]