11 veelgestelde vragen over vrijmetselaar worden

De vrijmetselarij is niet alleen heel oud, meer dan 300 jaar, maar ook nog eens behoorlijk besloten. Hierdoor kan het voor mensen die interesse hebben om vrijmetselaar te worden lastig zijn om goede antwoorden op hun vragen te vinden. Hieronder beantwoorden we de 11 meest gestelde vragen. 1. Wat is vrijmetselarij? De vrijmetselarij of maçonnerie is ‘s werelds oudste en grootste broederschap. Het is een internationaal verbreide en regionaal gestructureerde […]

Vrijmetselarij en mystiek: een socio-politiek argument

Wanneer we zeggen dat de vrijmetselarij mystiek is, ontstaat er al snel onduidelijkheid. Een onduidelijkheid die tweeledig is, namelijk over zowel de mystiek als over het sociaal-politieke karakter van de vrijmetselarij. Vrijmetselarij wordt vaak geassocieerd met een actieve betrokkenheid van haar leden bij het verbeteren van de maatschappij. Mystiek wordt geassocieerd met innerlijke verbetering. Als de vrijmetselarij sociaal-politiek geëngageerd is, hoe kan deze dan onder de paraplu van de mystiek […]

Recensie ‘De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij’ van Karel Musch

Op de Mystieke School schrijven we graag en veel over de spirituele, mystieke of esoterische kant van de vrijmetselarij. Naast de broederschap zijn de symboliek en de filosofie wezenlijke onderdelen van de vrijmetselarij. Onderdelen die vaak onderbelicht blijven omdat ze ‘eng’, ‘moeilijk’ of ‘zweverig’ zouden zijn. Daarom waren we blij toen we de titel van het boek van Karel Musch zagen. Deze titel, ‘De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij’, doet […]

Manifesto 2018: Aan de vrijmetselaren van de Lage Landen

Niets dan liefde voor de arbeid van de loge dringt mij om mij tot u te wenden, met een vurige begeerte om, eer het voor altijd te laat is, nog een poging te doen de schone koninklijke kunst uit de kerkers van de geschiedenis te verlossen. De loge is een westers cultuurverschijnsel. De loge is geen verlengstuk van een kerk, of die nu luthers, protestants of anderszins is. Vrijmetselarij is […]

Is de vrijmetselarij esoterisch en spiritueel?

Is de vrijmetselarij, om een ‘new age’ term te gebruiken, een esoterische, spirituele traditie? Vrijmetselarij heeft in haar meer dan 300 jaar al vele benamingen gehad: onder andere een broederschap, een revolutionaire organisatie, een sekte, een liefdadigheidsorganisatie en een religie. Hoe de buitenwereld of vrijmetselaars de vrijmetselarij ook beschrijven, haar missie is vanaf het begin hetzelfde geweest. Namelijk een betere wereld creëren. Te beginnen met de verbetering van de mensheid […]

Hoe krijgen we ‘millennials’ de loge in?

Niet alleen in Nederland maar in bijna alle maçonnieke jurisdicties wereldwijd zien we een verlangen om de doelgroep ‘mannen en vrouwen onder de 40’ te bereiken. Veel loges, maar ook de commissie Marketing & pr van het Grootoosten der Nederlanden, vragen zich bijna wanhopig af wat deze ‘millennials’ willen, hoe je met hen kan communiceren en hoe je ze kan bereiken. Om deze doelgroep te interesseren om tot de vrijmetselarij […]

300 jaar Vrijmetselarij: Echt waar? En wat nu?

De vrijmetselarij is een authentieke westerse inwijdingstraditie. Misschien wel de laatste in haar soort. Haar filosofie is een prachtige symbiose van het neoplatonisme, in de vorm van de bouwsymboliek, en de gnostiek, in de vorm van de lichtsymboliek. Zij is zo oud als de mensheid. Een mooie beschrijving van haar is dat ze een bijzonder systeem van moraliteit is, verhuld in allegorie en geïllustreerd door symbolen en rituelen. Kernbegrippen in […]

It’s not a bug, it’s a feature

De titel van dit artikel is een veelgebruikt excuus die gemaakt wordt door software-ontwikkelaars wanneer zij proberen de gebruiker ervan te overtuigen dat een fout in het programma eigenlijk iets is wat zo hoort te gebeuren. Dat het geen fout (bug) is maar juist een kenmerk of functionaliteit. De problemen die inherent zijn aan de eeuwenoude broederschap der vrijmetselaren zijn geen ‘bugs’, maar juist ongeschreven kenmerken. De ritualen van de […]

Op weg naar de vrijmetselarij van de 21ste eeuw

De nieuwe grootmeester van de Nederlandse vrijmetselarij heeft aan alle vrijmetselaren gevraagd om met het hoofdbestuur mee te denken en te praten over een toekomstagenda. Hij heeft het gesprek beperkt tot een vijftal beleidsvelden, te weten: vergroten naamsbekendheid, verbeteren imago, ledenaanwas, ledenbehoud en vorming. Het feit dat deze vijf onderwerpen besproken dienen te worden, lijkt te wijzen op een mogelijk probleem, misschien wel een crisis, in de Nederlandse vrijmetselarij. Het zou mooi […]

Sint Maarten en het principe van de Naastenhulp

De vrijmetselarij kent drie plichten: De plicht naar jezelf, de plicht naar je medemens en de plicht naar de wereld. De belangrijke principes in de vrijmetselarij hebben betrekking op bovenstaande drie plichten en zijn: (Broeder)Liefde, Naastenhulp en  de Waarheid. Op deze drie principes ligt in de vrijmetselarij de grootste nadruk. Met “principes” wordt bedoeld lessen die duidelijk waar zijn, universeel aanvaard zijn, en die vrijmetselaren altijd voor vanzelfsprekend nemen. Voorbeelden van dergelijke principes […]