Dagmeditatie: Niet opscheppen

“Maar je dient niet op te scheppen over je filosofie. Veel mensen zijn in gevaar gebracht door erover op te scheppen. Je dient de filosofie te gebruiken om jouw fouten te verwijderen, niet om kritiek te hebben op andere mensen. Je moet niet filosofie distantiëren van de gewone dagelijkse wereld, noch laten lijken dat het datgene veroordeelt waar het zichzelf niet aanhoudt. Het is mogelijk om wijsheid te praktiseren zonder […]

Dagmeditatie: Het goede doen

Het goede doen (de deugd) verandert niet door de omstandigheden; als iets hard en moeilijk is, dan maakt het de deugd niet vervelender. Als iets aangenaam en vreugdevol is, dan maakt het de deugd niet leuker. (Seneca)  

Dagmeditatie: Boos

De wijze man (of vrouw) zal niet boos zijn op zondaars. Waarom niet? Omdat hij weet dat niemand wijs wordt geboren, maar het wordt: hij weet dat elk tijdperk maar zeer weinig wijze mensen voortbrengt, omdat hij de omstandigheden van het menselijk leven grondig begrijpt. Nu, geen weldenkend mens is boos op de natuur: want wat moeten we zeggen tegen een persoon die ervoor kiest om verbaasd te zijn dat […]

Stoïcijnse dagmeditatie: Valse indrukken

“Wis de valse indrukken uit je gedachten door voortdurend tegen jezelf te zeggen: “ik heb de kracht in mijn ziel om elk kwaad, elke begeerte of verstoring buiten te houden. In plaats daarvan, door de ware aard van de dingen te zien, zal ik hen alleen die aandacht geven die gepast is”. Onthoud altijd deze macht die de natuur aan jou heeft gegeven.” (Marcus Aurelius)  

Dagmeditatie: Afstand van begeerte

“Net als dat de persoon die afstand wil nemen van een oude liefde elke herinnering aan die ex-geliefde dient te vermijden (want niets vlamt zo snel op als de liefde), dient ook de persoon die afstand wil nemen van zijn begeerte voor alle dingen waar hij ooit zo hartstochtelijk naar verlangde, met zowel zijn ogen als oren weg te draaien van de objecten die hij heeft laten varen. (Seneca) Met […]

Dagmeditatie: Wakker schudden

“Als er niets is dat je wakker schudt en je aanspoort tot actie, niets wat je bedreigt en je vastberadenheid test; als je achterover leunt in gemakkelijke comfort, dan is het niet innerlijke harmonie en rust, maar slechts een oppervlakkige kalmte.” (Seneca)  

Ken uw… gedachten

Verspil niet de rest van uw leven met denken over anderen, als u uw gedachten niet wijdt aan een onderwerp van praktisch nut. U mist de gelegenheid iets anders te doen wanneer u nadenkt over vragen als: ‘Wat doet die of die en waarom? Wat zegt hij en waaraan denkt hij? Wat is hij van plan?’ Elke gedachte van dit type houdt ons af van de observatie van onze eigen […]

5 tips om met tegenslag om te gaan

Als mens ondervinden we allemaal moeilijkheden, ontberingen en tegenslag. We worden allemaal getest. Het is belangrijk om te onthouden dat de uitdagingen en de moeilijkheden die het leven ons brengt geen vloek zijn, maar eigenlijk een zegen. Ze helpen ons vooruit. Ze dwingen ons om onszelf, ons begrip over wie we zijn, ons mededogen naar onszelf en de medemens, en onze oprechtheid voortdurend te evalueren.

De man en zijn rechtervoet

Er was eens een man die niet geloofde dat er iemand of iets anders was dat invloed had op zijn leven. God of goden waren verzinsels van mensen die te bang zijn om de harde realiteit te accepteren. Hij was zelf totaal in controle over zijn doen en laten. Dat was overduidelijk. Toch twijfelde hij soms een klein beetje. Om te zien of hij daadwerkelijk die controle had, besloot hij […]

Voor mij heeft het geen betekenis

Als ge meent dat iets wat van nature onderworpen is, vrij is en dat iets wat van een ander is, uzelf toebehoort, zult ge veel hinder ondervinden, ge zult klagen, in verwarring worden gebracht en goden en mensen verwijten maken. Maar als ge weet dat alleen het uwe van u is en dat hetgeen van een ander is, ook werkelijk aan een ander toebehoort, dan zal niemand u ooit ergens […]