Hermetica

Wedergeboren worden

Niemand kan worden gered, tot hij is wedergeboren. Louter jijzelf, als je wedergeboren wilt worden van de reddeloze kwelling van de Stof. De Eerste van deze is Onwetendheid. De Tweede is Droefheid. De Derde is Gebrek aan Zelfbeheersing. De Vierde is Verlangen. De Vijfde is Onrecht. De Zesde is Hebzucht. De Zevende is Bedrog. De…