Hermetica

De hermetische Mens

Nadat het zintuiglijke universum een ​​definitieve vorm had gekregen, schiep het goddelijke intellect een schepsel naar zijn eigen beeld, namelijk de mens. De mens is in het Corpus Hermeticum het hoogste schepsel omdat hij het evenbeeld van God is. De mens kreeg de machten van elk van de gouverneurs van de zeven hemelsferen. Toch wilde…

Hermetica

De hermetische kosmos

Het Corpus Hermeticum verkondigt niet alleen dat God in essentie Schepper is, maar beschouwt Hem ook als de Creatieve Wil. In de tiende verhandeling van het Corpus staat: “De energie van God is wil en zijn essentie (is) het wezen (van alle wezens)” De kosmos vertegenwoordigt het zintuiglijke beeld van God. Als iemand Hem wil…

Hermetica

De transcendente en immanente God in de hermetica

De relatie tussen God en alles wat van Hem afkomstig zijn, leidt ons naar de basis van de hermetische theologie. God is in zijn essentie de Schepper, zodat Gods creatieve activiteit manifesteert in wat Hij werkelijk is, namelijk Zijn eigen essentie. In het Corpus Hermeticum wordt God boven elke naam beschouwd die de mens Hem…

Hermetica

Het Geheime Lied van Hermes Trismegistus

Laat elk schepsel in de kosmos zijn oor te luisteren leggen bij dit loflied. Open, Aarde. Laat de regen neerdalen zonder terughoudendheid. Bomen, schud niet. Ik sta op het punt om lof te betuigen aan de Heer van de Schepping, Het Al en de Ene. Open hemelen; wind, wees stil. Laat Gods onsterfelijke sfeer mijn…

Hermetica

Wie is Hermes Trismegistus en Thoth?

De belangrijkste personage in het Corpus Hermeticum is Hermes Trismegistus. In de oude Griekse religie was Hermes de boodschapper van de goden, de beschermheilige van grenzen en van degenen die grenzen moesten oversteken, zoals reizigers en herders. Hermes werd geassocieerd met menselijke activiteiten waarvoor een alerte intelligentie nodig is, of ze nu op goede of…

Hermetica

De mystieke bruiloft

De mystieke bruiloft draait om het liefdevol samenkomen van Natuur aan de ene kant, met de Actieve Intelligentie van de Universele Ziel aan de andere kant. In dit artikel gaan we wat dieper in op het alchemistische concept van ‘de mystieke bruiloft’. De mystieke bruiloft is wat anders dan ons gewone huwelijk. Beiden hebben met…

Hermetica

De Zeven Hermetische Principes (De Kybalion)

Het boek De Kybalion is een studie van de hermetische filosofie en magie van het Oude Egypte en Griekenland. In het boek maak je kennis met de zeven hermetische principes. Ze vormen de basis waarop je je eigen persoonlijke spirituele pad kunt bouwen. In de Kybalion worden de volgende 7 principes behandeld: 1. Het principe…

Hermetica

Hermetische alchemie

De chemische alchemist tracht onedele metalen, zoals lood en ijzer, te veranderen in zilver en goud. De spirituele of hermetische alchemist tracht het onedele metaal in de mens, zoals zijn denkvermogen, bewustzijn, ziel en geest, om te zetten van lood naar goud. Omdat hij deze spirituele alchemie niet in gewone woorden kan beschrijven, gebruikt hij…