Recensie ‘De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij’ van Karel Musch

Op de Mystieke School schrijven we graag en veel over de spirituele, mystieke of esoterische kant van de vrijmetselarij. Naast de broederschap zijn de symboliek en de filosofie wezenlijke onderdelen van de vrijmetselarij. Onderdelen die vaak onderbelicht blijven omdat ze ‘eng’, ‘moeilijk’ of ‘zweverig’ zouden zijn. Daarom waren we blij toen we de titel van het boek van Karel Musch zagen. Deze titel, ‘De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij’, doet […]

3 vragen over werk en spiritualiteit

Lang geleden in een ver land wilde een koning het antwoord op drie vragen weten. De drie vragen waren allemaal gerelateerd aan hetzelfde onderwerp, namelijk werk. De drie vragen waren: 1. Wat moet ik doen? 2. Met welke mensen moet ik de dingen doen? 3. Wanneer moet ik het doen? De koning vroeg raad aan allerlei geleerde mensen, maar geen van hen kon antwoord geven op de drie vragen. Toen […]

Enquête 2018 – de uitslagen

Bijna een jaar na de officiële start van De Mystieke School geven de reacties op de onlangs gehouden enquête een beeld van hoe de website, artikelen en cursus(sen) door jullie worden gewaardeerd. Alle respondenten worden hartelijk bedankt! In dit artikel delen we de resultaten van de enquête met jullie. Gebruikersvriendelijkheid website en cursus(sen) De vindbaarheid van de site op het internet wordt als ‘redelijk gemakkelijk’ tot ‘heel gemakkelijk’ beoordeeld. Ook […]

De Tempel der Mensheid

Een zoeker naar Licht werd door een wijze koning ondervraagd over welk inzicht in zijn zoektocht naar kennis voor hem het meeste doordrongen was van betekenis. De zoeker antwoordde aldus: “In mijn omzwervingen in het Vreemde Land zag ik het volgende. Een tempel gebouwd als een toren, reikend tot grote hoogte, omringd aan de basis door een cirkelvormige zuilengalerij. Gedreven door het verlangen naar wijsheid klopte ik driemaal aan de poort […]

Manifesto 2018: Aan de vrijmetselaren van de Lage Landen

Niets dan liefde voor de arbeid van de loge dringt mij om mij tot u te wenden, met een vurige begeerte om, eer het voor altijd te laat is, nog een poging te doen de schone koninklijke kunst uit de kerkers van de geschiedenis te verlossen. De loge is een westers cultuurverschijnsel. De loge is geen verlengstuk van een kerk, of die nu luthers, protestants of anderszins is. Vrijmetselarij is […]

De Heilige Schaduw

Een soefi-verhaal over een man die zo goed is dat de engelen aan God vragen om hem de gave van wonderen te geven. God zegt wijselijk dat ze hem eerst moeten vragen of dat is wat hij zou wensen.

Hoe gedraagt een mysticus zich? 5 tips

Deze vraag is zowel eenvoudig als gecompliceerd. Een mysticus zijn betekent bewust te zijn van je verantwoordelijkheden in je gezinsleven, je maatschappelijke leven en je geestelijke leven.  5 Tips 1. Een intelligente, actieve en verantwoordelijke mysticus voedt niet datgene wat negatief en ongezond is. 2. Een mysticus neemt geen overhaaste beslissingen en veroordeelt niet zonder eerst geprobeerd te hebben om te begrijpen het waarom en het hoe van de dingen en de gebeurtenissen. 3. Een mysticus heeft een open houding, met respect voor ieders recht om […]

Is de vrijmetselarij esoterisch en spiritueel?

Is de vrijmetselarij, om een ‘new age’ term te gebruiken, een esoterische, spirituele traditie? Vrijmetselarij heeft in haar meer dan 300 jaar al vele benamingen gehad: onder andere een broederschap, een revolutionaire organisatie, een sekte, een liefdadigheidsorganisatie en een religie. Hoe de buitenwereld of vrijmetselaars de vrijmetselarij ook beschrijven, haar missie is vanaf het begin hetzelfde geweest. Namelijk een betere wereld creëren. Te beginnen met de verbetering van de mensheid […]

5 tips om gelukkig(er) te worden in 2018

Een nieuw jaar is begonnen. Mogelijk ga je proberen om de komende twaalf maanden verdere stappen te zetten op jouw pad van zelfverbetering en zelfontwikkeling. Er ligt een boek met 365 blanco pagina’s voor je klaar die weer ingevuld dienen te worden. Goede voornemens kunnen ons daarbij helpen. Hieronder vijf tips voor goede voornemens waar iedereen zich eenvoudig aan kan houden.

Metafoor: De taal van de mystici

Aan de randen van de samenleving vind je de mystici. Sommige zijn heilige mannen in kloosters, sommigen zijn boeddhisten op zoek naar verlichting, sommige zijn publieke figuren, sommigen zijn christenen die Jezus dienen, sommige zijn moslims die Mohammed volgen, sommige zijn vrijmetselaars. Mystici hebben ondanks hun ogenschijnlijke verschillen verbazingwekkend veel gemeen. Ze zijn niet tevreden met wat ze in boeken leren, of met ceremonies die worden doorgegeven omwille van de […]